Đầu Bếp

Đầu Bếp

Đầu Bếp

  1. TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN:

– Thuyền Trưởng.

– Đại Phó.

– Máy Trưởng.

– Sỹ quan máy.

– Sỷ quan Boong.

– Thợ máy.

– Thủy Thủ.

– Đầu Bếp.

 

Xin vui lòng liên hệ để được biết Thông tin chi tiết tuyển dụng

 

Mr Hoang

HP: + 84903.621.661

Email: hoangchiencompanyltd@hcm.fpt.vnnguyenhoangshipping@gmail.com

HOANG CHIEN CO., LTD
260/2B NGUYEN THAI BINH STR, WARD 12, TAN BINH DIST, HCM, VN
TEL: +84 8 38 440 677 FAX: +84 8 38 116 627
EMAIL: HOANGCHIENCOMPANYLTD@HCM.FPT.VN

Tin khác
Nhân viên văn phòng – Khai thác

Nhân viên văn phòng – Khai thác Yêu cầu: – Giới tính: Nữ – Tình trạng: Độc thân – Ngoại hình: khá – Trình độ: Cao đẳng trở lên

Tin khác
Thợ Máy Oiler, ABE

Thợ Máy Oiler, ABE HOANG CHIEN CO., LTD 260/2B NGUYEN THAI BINH STR, WARD 12, TAN BINH DIST, HCM, VN TEL: +84 28 38 440 677 FAX: +84 28 38 116 627 EMAIL: hoangchienshipping@gmail.com ; operation@hoangchien.com

Tin khác
Thủy Thủ OS, ABD

Thủy Thủ OS, ABD HOANG CHIEN CO., LTD 260/2B NGUYEN THAI BINH STR, WARD 12, TAN BINH DIST, HCM, VN TEL: +84 28 38 440 677 FAX: +84 28 38 116 627 EMAIL: hoangchienshipping@gmail.com ; operation@hoangchien.com

Tin khác
Sỹ quan Boong, Phó 2, Phó 3

Sỹ quan Boong, Phó 2, Phó 3 HOANG CHIEN CO., LTD 260/2B NGUYEN THAI BINH STR, WARD 12, TAN BINH DIST, HCM, VN TEL: +842 8 38 440 677 FAX: +84 28 38 116 627 EMAIL: hoangchienshipping@gmail.com ; operation@hoangchien.com