Đội tàu

Đội tàu

Đội tàu

Đội tàu

Tàu Hòa bình 54

Tàu Hòa bình 54

Với kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải biển, Công ty TNHH Hoàng Chiến nhận thấy Kinh tế vận tải đã....

Tàu Hòa bình 45

Tàu Hòa bình 45

Không ngừng mở rộng, phát triến chiến lược kinh doanh, Công ty TNHH Hoàng Chiến tiếp tục đầu tư, đóng mới tàu Hòa Bình 45 cũng tại Nhà máy Lisemco. Hải Phòng.

Tàu Hòa Bình 27

Tàu Hòa Bình 27

Tàu Hòa Bình 27 được đóng mới tại Công ty TNHH MTV chế tạo Thiết bị và đóng tàu Hải Phòng ( nay là Công ty CP Lisemco ).